Skåne-Hallands Utsädes AB

Skåne-Hallands Utsädes AB, grundat 1904 som en avskiljning från Helsingborgs Konstgödnings- & Foderämnes AB (Gödningsbolaget) och samtidigt ett samgående med Helsingborgs Frökontor. Se även August Wingårdhs AB. En större, ännu kvarstående magasinsbyggnad uppfördes kort därefter vid Rönnowsgatan/Bredgatan. År 1965 upphörde verksamheten i Hbg då företaget såldes till Weibulls. I dag används lokalerna av Helsingborgs stadsarkiv.