Helsingborgs Konstgödnings- & Foderämnes AB

Helsingborgs Konstgödnings- & Foderämnes AB, även kallat Gödningsbolaget, grundat 1899 av August Wingårdh, som därmed avskiljde jordbruksprodukterna från sin kolonialrörelse. Kontoren låg i samma fastighet, Södra Storgatan 3–5. År 1955 ändrades firmanamnet till Helsingborgs Spannmåls AB (också allm. Spannmålsbolaget) men 1958 såldes detta till AB Carl Engström i Eslöv. Kontoret flyttades kort därpå till Norra hamnen där bolagets magasinsbyggnader jämte spannmålssilo låg. Företaget, som bl.a. sysslade med import och försäljning av spannmål och oljefrökakor samt fodertillverkning, hade avdelningskontor i Malmö, Ystad och Halmstad, vilka även hade egna magasins- och siloanläggningar.

På 1970-talet togs rörelsen över av Norsk Hydro Olje AB, som även ägde AB Harald Fors (f.d. Foderkompaniet) i Helsingborg. Fors- Engström blev namnet efter sammanslagningen. Detta förvärvades 1983 av Skånska Lantmännens Centralförening, SLC, som samma år avvecklade verksamheten i Norra hamnen. Anläggningarna hade dittills dominerat Norra hamnen men revs 1987 efter att en tid varit uthyrda till olika mindre företag. En stor bilparkering anlades därefter på området, nyttjad fram till uppförandet av Norra hamnens bostadshus under slutet av 1990-talet. KEA

Läs mera: Ingrid Fredin, ”Magasin i Norra hamnenområdet i Helsingborg”, Göteborgs universitet (1989).