Tycho Brahe

Tycho (Tyge) Brahe, 1546–1601, världsberömd astronom verksam på Ven, född på Knutstorps slott, son till Otto Brahe som tillhörde den danska högadeln och blev länsherre på Helsingborgs slott. Brahe har sannolikt vid flera tillfällen vistats som gäst hos fadern i Helsingborg. Ett bevis på hans anknytning till staden är det lilla epitafium som sedan 1576 ses i koromgångens norra vägg i Mariakyrkan till minne av hans dotter Kirsten. När Kirsten dog var Tycho redan internationellt berömd för sin upptäckt av den hastigt uppflammande och snabbt utslocknade supernovan (Stella Nova) i stjärnbilden Cassiopeia. Kirsten var ännu inte tre år gammal när hon dog, och Brahe såg möjligen ett samband mellan hennes och supernovans korta liv. Tycho Brahebrunnen mitt emot Jacob Hansens hus är uppförd till minne av astronomen.