Slottshagen

Vår i Slottshagen.
Vår i Slottshagen.

Slottshagen, parkanläggning mellan Kärnan och Bergaliden. Här var den ursprungliga tidigmedeltida stadsbebyggelsen belägen. Området blev under 1700-talet åkermark och kallades då Tornvången. Området kom senare att bli plats för den stora utställningen 1903, då även ca 50 träd, de flesta mer än 20 år gamla, flyttades från bl.a. Öresundsparken för att ge utställningsområdet ett mera tilltalande utseende. Efter utställningens slut dröjde det till 1909 innan man fortsatte anläggandet av parken, efter ritningar av stadsträdgårdsmästare Oskar Henrik Landsberg. En lekplats finns sedan 1906 i parken. Under 1930-talet utvidgades området med Rosenträdgården och samtidigt fick Hallbergs trappor sin nuvarande utformning.
År 1937 revs Konsthallen som legat kvar i områdets norra del sedan utställningen 1903. Den norra delen av S. vilken hade tillhört Henckelska gården öppnades för allmänheten 1941. Sydväst om Kärnan uppfördes villa Skalet år 1883. Den revs precis hundra år senare. Terrassrestaurangen, vid Terrasstrapporna, den sista resten av 1903 års utställning, brann ner 1984. År 1971 fick Slottshagen en scen och en långvarig tradition började med nöjesarrangemanget Kul-i-juli, också kallat Nöjesgrytan. I parken står sedan 1920 statyn Jakt (eller Diana, jaktens gudinna) av Christian Eriksson och i parkens nordvästra del finns en minnessten över den pestkyrkogård från 1710–11 som fanns på denna plats.