Rosenträdgården

Rosenträdgården, parkanläggning omedelbart söder om Hallbergs trappor. Området disponerades tidigare av angränsande apoteket Kärnan och kallades vanligen ”apoteksträdgården”. Nicolaiskolan f.d.s (Gossläroverkets) biologilektor fick även disponera ett litet experimentfält dit han tog sina elever och höll utomhuslektioner. Stadens parkförvaltning tog sedan över det plankinhägnade området och använde det till plantskola. År 1937–39 anlades så Rosenträdgården vars två utsiktstorn ritades av arkitekt Arnold Salomon-Sörensen (se Arkitektur).