Henckelska gården

Trädgården med Gamlegård i fonden och Sveabutiken i bottenvåningen mot N. Storgatan

Henckelska gården, vid Norra Storgatan/ Springpostgränden är en av stadens äldsta fastigheter och är uppförd av rådman Herman Schlyter år 1681. Gården uppfördes utan tillstånd över den gamla infartsleden Strömmen eller som den också kallades ’”Snokaliden” (numera Springpostgränden). Gränden/liden hade ursprungligen lett från dagens långvinkelsbacke direkt vidare ner i Strömgränden och därefter fortsatt vidare till hamnbryggan. I början på 1700-talet fanns hot om rivning men räddningen kom genom magistratens begäran att få använda gården som rådstuga. Den lilla trädgården åt Norra Storgatan anlades av Fredrik Wilhelm Cöster (släkten) d.ä. år 1766. Han bodde mitt emot på Gamlegård. Gården har fått sitt nutida namn efter handelsmannen Fredrik Henckel (släkten) som ägde gården under mitten av 1800-talet.

T.v. Springpostgränden

T.v. Springpostgränden

Gården består av en huvudbyggnad i två våningar med brant valmat tak samt en tvåvåningslänga uppförd samtidigt med huvudbyggnaden. Den senare byggdes om 1843. En inkörsport finns mot Springpostgränden. Ytterligare en byggnad, en envåningslänga inne på gården, avgränsar i söder den stensatta gårdsplanen. I landborgsbacken finns en trädgård anlagd, där finns också en trappa som leder upp till en trädgårdspaviljong (se även Lusthus). 1923 restaurerades gården av den dåvarande ägaren, Kooperativa föreningen Svea, som hade butik i huset med ingång från Norra Storgatan. Henckelska gården köptes av Helsingborgs stad 1970 för 400 000 kronor och tillhör kategorin ”omistliga byggnader” och byggnadsminnesförklarades 1978 och ägs sedan slutet på 1990-talet av en stiftelse. SG