Saluhall

Saluhall (1). Även på Sundstorget förekom långt in i vår tid försäljning av frukt och grönsaker, fisk och fjäderfä
Saluhall (1). Även på Sundstorget förekom långt in i vår tid försäljning av frukt och grönsaker, fisk och fjäderfä

Saluhall, (1) på Sundstorget, ritad av stadsarkitekten Alfred Hellerström, påbörjad 1899 och invigd den 20 november 1901. Här fanns butiker representerande de flesta livsmedelsbranscher såsom fisk, bröd, kött, ost och konserver jämte ett kafé. (Se förteckning och interiörbilder i Det Gamla Helsingborg, Del VIII av K. E. Olsson (Ander). Hälsovårdsnämnden dömde ut byggnaden som till helsingborgarnas stora sorg revs i maj 1966.

Saluhall (2). En saluhall på Nya torget (Gustav Adolfs torg) var planerad att uppföras 1912, men blev ej förverkligad. Senare fick Söder en typ av saluhall, i den sydöstra hörnfastigheten Carl Krooks gata/Gustav Adolfs torg uppförd 1926–27. Här fanns fram till 1940-talet ett flertal butiker med ingång från båda gatorna.

Saluhall (3). Under en kort period på 1980-talet inrättades en mindre saluhall i den före detta Odéonbiografen (Cantina West) på Lilla Strandgatan. KEA

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar hittar du foton på Saluhallen, bland annat: [[1]]