Gustav Adolfs torg

Gustav Adolfs torg, tillkom efter en stadsplan år 1878. Torget kallades ursprungligen Nytorget eller Nya torg och det gav namn åt Nytorgsgatan. Efter stensättning av torget uppstod torghandel i mindre skala år 1895. I stadsplanen hade förutsatts att Söders kraftiga expansion skulle fortsätta, men när detta inte blev fallet ändrades den tänkta placeringen av en ny kyrka från nuvarande Furutorpsplatsen till omedelbart norr om torget, se Gustav Adolfs kyrka. År 1909 ändrades namnet på torget till Gustav Adolfs torg. Under tidigt 1900-tal diskuterades uppförande av en saluhall på torget, men resultatet blev till sist en mindre hall i det på 1920-talet uppförda hörnhuset mot Carl Krooks gata. Saluhallen stängdes redan på 1940-talet. Torget asfalterades 1937 och därmed var det slut på kullerstensbeläggningen. På torget finns sedan 1955 fontänen Fiskafänget av Sven Lundqvist. 2010 kom verket ”Sammanstråla” av David Svensson på plats framför kyrkan. Verket består av 10 gatlyktor från olika delar av världen.

Se även Söder.

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar hittar du foton från Gustav Adolfs torg, bl.a.: [[1]]

Verket ”Sammanstråla” i vintermörker. Foto: Sofia Rydell.