Robert Nilsson

Nilsson, Robert, 1894–1980, skulptör och keramiker från Höganäs, gift med textilkonstnärinnan Barbro Nilsson. I hans arbeten förbands ofta berättande samtidsmotiv med element från exotiska kulturer, gestaltade med en stark dekorativ och ofta ornamental fantasi. I Helsingborg har han utfört monumentet över andra världskrigets sjömän i Öresundsparken samt verk i Krematoriet.