Öresundsparken

Öresundsparken, ursprungligen inhägnat parkområde med entré bl.a. från nuvarande Sankt Jörgens plats. Initiativet till parkens tillkomst togs av en brevbärare, Bengt Andersson, som genom ett aktiebolag ville skapa en ny park på det dittills outnyttjade ”Grubbaberget/-backen”. Parken arrenderades av staden under 25 år. Trädgårdsarkitekt Wiik från Lund anlitades som entreprenör och invigningen skedde den 7 juli 1877. Inträdet var 10 öre. Efter arrendetidens utgång övergick parken i stadens ägo. I parken finns rester av den gamla vallgraven från 1600-talet, vilken en gång omgärdade Helsingborg. Den av vallgraven bildade dammen har haft flera namn under åren. Bland dessa märks Nils Nils damm och Tengwalls damm. Det senare efter Andreas Tengwall som byggde villa Valltorp år 1876 och i vilken han bedrev sin tillverkning av Triopärmen.

I dag ligger, sedan 1960-talet, äldreboendet Valltorp på platsen. Det lilla lusthuset ”Utkiken” vid Valltorp är uppfört 1877 av Tengwall. I dag är de flesta snickerierna nytillverkade och huset har numera inte de ursprungliga bruna nyanserna. Intill Hälsovägen anlades i början av 1800-talet Helsans Brunnspark där i dag bara Sofiakällan finns kvar. Längst i nordöst ligger Villa Gustafslugn. I parkens nordvästra hörn stod fram till 2006 en skulptur av Robert Nilsson som i dag är flyttad till parapeten. Den utgör ett minnesmärke över förlista sjömän under andra världskriget och invigdes 1950.

Läs mera: Stig och Marianne Billing, ”Grön stad” (1999).