Sjömansmonumentet

Sjömansmonumentet (Konvojer), minnesmärke för drunknade sjömän, Parapeten.

Minnesmärket på sin nuvarande plats. Foto: Sofia Rydell.

1946 utlystes en tävling för skapandet av ett minnesmärke över krigets omkomna sjömän. 1:a pris gick till Robert Nilssons förslag ”Konvojer” som utgörs av en snäcka i ljus granit placerad på en vindrosstjärna i svart diabas med namnen på 72 förlista ingraverade.

Prisnämnden skrev så här om förslaget: ”Förslaget ”Konvojer” som är komponerat med stark känsla för de krav som kommittén önskat… Den arkitektoniska uppbyggnaden är väl rytmiserad och bildar en fantasieggande kontur.”.

Placeringen blev det västra hörnet av Öresundsparken där man har utsikt över sundet. Skulpturen invigdes med kransnedläggning 1950 men flyttades 2006 till den lilla trädgården på Parapeten efter en längre tids debatt om att den borde stå närmre vattnet.

Ur ”I allas ögon – offentlig konst i Helsingborg”, Jenni Lindbom och Sven Olof Larsén.

SR