Ladugårdshus

Ladugårdshus, benämning på fastigheter i Stattena vid dåvarande infarten, senare med namnet Långvinkelsgatan. Namnet Ladugårdshus kommer från den fastighet som redan på 1787 års karta är benämnd ”Augument till Mönsterskrivaren” och på kartan i Lantmäteriets arkiv i Gävle är benämnd ”Crono-Plats” och ägd av friherre Tage Thott vilken ägde det under namnet Ladugårdshuset. Huset förekom redan 1706 i ett bouppteckningsregister. Det låg där senare bostadsområdet, den s.k. ”Gudan” i Stattena uppstod, kring den numera borttagna Kronogatan. Platsen ingår nu (2005) i Pharmacias östliga fabriksområde, mellan Hälsovägen (tidigare Långvinkelsgatan på denna sträcka) och Hävertgatan. KEA