Hotell Norrbro

Hotell Norrbro, och ändstationen för spårvägslinjen till Stattena
Hotell Norrbro, och ändstationen för spårvägslinjen till Stattena

Norrbro, hotell, uppfört på 1880-talet av Nils Sjunnesson d.ä. på Ringstorp. Hotellet låg i spetsen där Hälsovägen och Långvinkelsgatan möts. Framför hotellet fanns en öppen plats, allmänt kallad Trekanten eller Torget och där även torghandel idkades. Platsen utgjorde ett centrum på Stattena och intill hotellet låg från 1903 spårvägens ändstation. På hotellets gårdssida drev Sjunnesson även Ringstorps mejeri jämte två kalkugnar. Tvärs över gatan anlade han Ringstorps ångbryggeri AB, se även Bryggerier. Hotellet revs hösten 1939.

Läs mera: K. E. Ander, ”Hus och folk i Stattena” (2001).