Helsingborgs sockerfabriks AB

Helsingborgs Sockerfabriks AB, grundad i mars 1889. Redan på våren samma år köpte bolaget tre tomter, Sirenen, Pollux och Kastor, av staden. Dessa låg då delvis under vatten, men blev raskt utfyllda varefter en sockerfabrik stod klar i oktober 1890. Initiativtagare och pådrivare var konsul Petter Olsson, som redan på 1870-talet pläderat för en sockerfabrik. I detta företag ingick också från början konsul Nils Persson, projektet drev de båda drev gemensamt. Utöver dessa deltog vid aktieteckningen konsulerna Chr. Ehnberg, August Wingårdh, C.G. Stewénius, hamningenjör Johan Dunker och handlande August Sylvan. Andra intressenter var Axel C. Löthman, Oscar Trapp, A.B. Wessberg och E. Grönwall. Redan i början på 1880-talet hade konsul Persson och en kommitté rest runt och haft möten med bönderna i trakten om vitbetsodling som då var något nytt. De lyckades inte då att få till stånd någon bolagsbildning men efter nya möten med konsul Olsson lyckades man samla intresserade. Stora försöksodlingar av vitbetor gjordes på Lönhult, Västraby gård, Rögle och i Kattarp. Betfrö utlämnades till låga priser för att komma igång.

Försöken slog väl ut, skördarna såldes till Arlövs sockerfabrik. Nu blev det fart på byggandet av Helsingborgsfabriken som kom igång 1890. Vissa problem med raffineringen fanns dock men nya maskiner införskaffades 1894 varefter det fungerade väl. En filialfabrik i Ängelholm inrättades redan 1891. Bolagets revisor, Malte Sommelius (släkten), kom med tiden att ta över ledningen av Sockerfabriken som redan från början var utsatt för hård konkurrens av andra sockerfabriker i Skåne. År 1907 inlöstes bolaget av Svenska Sockerfabriks AB sedan Sommelius fört underhandlingar med direktörerna Carl Tranchell och Erik Frisell. Bolagsstyrelsen var inte förtjust över detta och bl.a. Henry Dunker och konsul Olsson varnade för att följden kunde bli nedläggning av Helsingborgsfabriken. Efter flera fruktlösa försök av Sommelius att förmå Olsson att sälja sina aktier lyckades det till slut. Olsson var då gammal och sjuklig och orkade inte stå emot övertalningarna. Helsingborgs sockerfabriks AB avvecklades 1948. Socker-brukstomten vid Bredgatan disponeras idag 2012 av IKEA. KEA

Läs mera: Alf Åberg, ”Konsul P. Olsson”, Sockerbolaget (1953).