Fiskafänget

”Fiskafänget”, på Gustav Adolfs torg

”Fiskafänget”, fontänskulptur på Gustav Adolfs torg av Sven Lundqvist från 1955. Brunnskaret pryds av ett flertal reliefer som tillsammans med fiskafänget skildrar det dagliga livet i Helsingborg på 1950-talet. Bl.a. var tonfiske i Sundet mycket populärt.