Fiskafänget

”Fiskafänget”, på Gustav Adolfs torg. Foto: Helsingborgs Museum.

”Fiskafänget”, fontänskulptur på Gustav Adolfs torg av Sven Lundqvist från 1955.

1949 utlyste staden en tävling för utsmyckandet av Gustav Adolfs torg på temat ”till arbetets ära”. Av de 40 förslag som kom in valde man Sven Lundqvists förslag ”Vid pumpen”, ett stort rektangulärt brunnskar i koppar med reliefer på sidorna och en skulpturgrupp i mitten. Under arbetets gång överraskade Lundqvist med att ändra motiv och tema, lekande barn byttes ut till en man på en pall som talar till en grupp människor. Initiativet föll inte i god jord, speciellt inte hos politikerna som tyckte motivet var karikatyrmässigt. Lundqvist var inte nöjd med responsen, han hade lämnat ursprungsidén bakom sig och kunde på sin höjd tänka sig att omarbeta det nya förslaget.

Lyckligtvis fann Lundqvist ny inspiration från oväntat håll. Under ett par år i början av 1950-talet kom det in ovanligt stora stim med makrill i Sundet, med dessa följde också en och annan tonfisk vilket gjorde att fritidsfisket ökade. Lundqvist fascinerades av de enorma fiskarna och det stora arbetet med att dra upp dem. Idén till Fiskafänget hade fötts och 1955 stod det slutliga resultatet färdigt.

I fontänens mitt ser vi tre fiskare som kämpar med en tonfisk och på karets sidor finns motiv från Helsingborg. Här kan man se torggummor, Rådhuset, Tretornarbeterskor och även konstnären själv.

Ursprungsförslaget till fontänen visade lekande barn. Foto: Stadsarkivet.

Ur ”I allas ögon – offentlig konst i Helsingborg” av Jenni Lindbom och Sven Olof Larsén, 2008.