Sven Lundqvist

Sven Lundqvist, skulptör född 1918, död 2010. Lundqvist följde i tidiga verk den idylliskt realistiska traditionen från Stig Blomberg, men utvecklade snart en egen gestaltning med större must och berättande konkretion, inte minst med scener i högrelief. Lundqvist finns representerad i stadens offentliga konst med torgbrunnen Fiskafänget på Gustav Adolfs torg samt skulpturgruppen ”För öppen ridå” på den östra sidan av Henry Dunkers plats.

Sök på Sven Lundqvist i Helsingborgs museers samlingar; https://museum.helsingborgsstad.website/web