Centralskolan

Centralskolan, folkskola 1863–1900, i Bruniushuset på Södra Storgatan där senare stadens museum flyttade in. Skolan låg tidigare i Påhl Beéns gård. Se även Skolutveckling.