Bruniushuset

Foto från 1990 då byggnaden inrymde Helsingborgs stadsmuseum

Bruniushuset, benämning på det hus vid Södra Storgatan som uppfördes som läroverk och som tillsammans med det friliggande gymnastikhuset invigdes den 1 oktober 1845. År 1863 flyttade folkskolan (Centralskolan) dit och från 1909 till 1996 var där stadsmuseum. Även stadsbiblioteket (se Bibliotek) och posten har varit inhysta i byggnaden. Sedan 1967 är huset ett byggnadsminne. Ritningarna till huset var utförda av den mångkunnige lundaprofessorn C.G. Brunius (1792–1869), vilken också spelade en mycket aktiv roll vid restaureringen av Kärnan och Mariakyrkan. Till Mariakyrkan kallades han första gången 1843 som rådgivare vid den förestående restaureringen, ett arbete han sedan ledde under en lång följd av år. Som arkitekt är Brunius känd för sin medeltidsinspirerade rundbågsstil, vilken särskilt kommit till uttryck i den av honom ledda restaureringen av Lunds domkyrka. Den intilliggande flygeln på gården är uppförd 1915 efter ritningar av Sigurd Lewerentz och Torsten Stubelius och blev byggnadsminne 1997.

Läs mera: Karin Gustavsson, ”Skolbyggnader och gymnastikhus”, Kring Kärnan 24 (1995).