Bryggerier

Bryggerier och vattenfabriker. Bryggning av öl var i århundraden förbehållet bryggarlaget och skyddat av skråförordningen. Bryggerier i modern mening började etableras i Helsingborg kring mitten av 1800-talet. Detta var en direkt följd av näringsfrihetens införande och avskaffandet av hantverkets monopol på öltillverkning. God tillgång på vatten av hög kvalitet avspeglas tydligt i mångfalden av bryggerier och vattenfabriker i Helsingborg. Följande redovisning skall ses som ett axplock av säkert ett 50-tal bryggerier och vattenfabriker som funnits i staden. Helsingborgs bryggeri AB, störst och äldst, grundades 1850 på Söder (Södergatan 111) av bankdirektör Samuel Herman Hafström. Rörelsen förvärvades 1918 av AB Skånebryggerier. Bryggeriet kom så småningom att ingå i den stora Pripps-koncernen, vilken efterhand från 1975 avvecklade verksamheten i Helsingborg. Strax intill Hafströms anläggning och med adress Södergatan 89 (från 1911 Furutorpsgatan 38) grundades också 1850 ett bryggeri av Magnus Henning, senare känt som O. Hennings eftr. bryggeri. På Carl Krooks gata 48 etablerades under 1800-talets senare hälft ett bryggeri som omkring 1917 antog namnet Kronan, från 1929 AB Kronans läskedrycksfabrik. Ringstorps ångbryggeri AB i kvarteret Svalan på Stattena grundades av Nils Sjunnesson, även det under 1800-talets senare hälft. Rörelsen togs över av Carnegie i Göteborg. Byggnaden, som finns kvar än i dag togs 1935 över av AB Leo.
Flera byggerier fanns i början av 1800-talet på Långvinkelsgatan: i nr 37 låg Per Svenssons bryggeri, i nr 38 Per Anderssons bryggeri, i nr 29 Maltextraktbryggeriet som drevs av J.R. Worm. Kring sekelskiftet 1900 låg i nr 115 N.P. Perssons bryggeri, senare namnändrat till E. Lindvalls. Vid samma tid tillhandahöll apoteken Kärnan på Södra Storgatan 7 och Lejonet på Bollbrogatan sodavatten, mineralvatten och läskedrycker. Kärnan till en början i samarbete med Ramlösa hälsobrunn. (Se även Apotek.) Snett mittemot apoteket Kärnan låg Helsingborgs sodavattenfabrik, på Stortorget 9 Nya sodavattenfabriken. Omkring 1905 startades Stenbockens bryggeri på Stattena i en byggnad som 1919 blev AB Leos första fabriksanläggning. (Ej att förväxla med byggnaden för Ringstorps ångbryggeri AB.) År 1932 grundades AB Vattenindustri, AVI, på Gustav Adolfsgatan 25 och 1933 startades Ramlösa Alkaliska vatten AB, under varumärket RALVA. Råådalens vattenfabrik och tvättindustri började 1929 med tillverkning av drycker sedan en borrning efter vatten till tvätteriet (grundat 1921) visade sig ge vatten av god kvalitet. Omkring 1940 startades Vattenfabriken Falken i Ramlösa. Namnkunnigast är förstås Ramlösa hälsobrunn, vars världskända vatten upptäcktes vid borrning omkring 1890.

Kraftöl, pilsner och lageröl från Helsingborgs bryggeriaktiebolag samt reklam för Ringstorps Ångbryggeri AB.
Läs mera: Alf Åberg, ”Ramlösa, en hälsobrunns historia under 250 år” (1957); Nils G. Enert, ”Hälsingborgs bryggeri 1850–1950” (1950); Gustaf H. Ejder, ”Apoteket Kärnan 1898–1902”, Kring Kärnan 10 (1969); Staffan Nilsson, ”Bryggerier i Sverige” (RAÄ 1983).