Barnsjukhuset – gamla

Barnsjukhuset (gamla), inrymmer numera Medicinhistoriska museet, uppfört 1888–89 vid Bergaliden efter ritningar av Mauritz Frohm. Verksamheten ersattes 1944 av Banckska barnsjukhuset. Initiativet till det gamla barnsjukhuset kom från en välgörenhetsförening med godsägaren Peter von Möller i spetsen. Byggnaden utformades med en långsmal administrationsdel och med en rund sjuksal med sängplatser i vardera änden. Barnsjukhuset drevs till en början med hjälp av avgifter och privata bidrag. Barn till fattiga föräldrar kunde få gratis vård.

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar hittar du foton på det gamla Barnsjukhuset bland annat: [[1]]