Medicinhistoriska museet

Medicinhistoriska museet, det tidigare barnsjukhuset
Medicinhistoriska museet, det tidigare barnsjukhuset

Medicinhistoriska museet, inrymt i Helsingborgs första barnsjukhus, barnsjukhuset (gamla), uppfört 1888–89 vid Bergaliden. Landshövding Bertil Göransson kunde den 18 april 1986 inviga det nyrestaurerade sjukhuset och uppbyggandet av Medicinhistoriska museet påbörjades. De medicinhistoriska samlingarna hade tidigare visats i Dunkerska villan. Frivilliga krafter låg bakom museets tillblivelse och den 21 oktober 1986 öppnades det för allmänheten. Museet drevs initialt av Stiftelsen Medicinhistoriska museer i Lund och Helsingborg, numera del av Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige på uppdrag av Region Skånes kulturnämnd och med stöd av Helsingborgs stad.