Banckska barnsjukhuset

Banckska barnsjukhuset, var beläget väster om korsningen Södra Stenbocksgatan/Munkavägen och var en donation från Ese Banck. Se även Banck (släkten). Byggnaden uppfördes efter ritningar av arkitekten Arnold Salomon-Sörensen och invigdes 1944. Den ersatte då det äldre barnsjukhuset vid Bergaliden. Det Banckska barnsjukhuset revs 2009.

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar hittar du foton på Banckska barnsjukhuset, bland annat: [[1]]