Välinge

Välinge, socken och kyrkby i den nordligaste delen av Helsingborgs kommun. Sockengränsen når med sin nordspets ända fram till Skälderviken. Från att ha varit ett nästan helt skogbeklätt landskap består socknen idag till största delen av åkermark. De äldsta förhistoriska lämningarna har hittats i kustområdet vid Utvälinge. Kyrkbyn, som även kallas Kyrkvälinge, har kvar en medeltida karaktär med prästgården och klockaregården i nära anslutning till kyrkan. Se även Välinge kyrka.