Utvälinge

Utvälinge. Ringugnen
Utvälinge. Ringugnen

Utvälinge, samhälle vid Vegeåns utlopp i Skälderviken. Utgör Helsingborgs stads yttersta utpost i norr och har troligen varit bebodd sedan förhistorisk tid. Spår från medeltiden finns i en kapellruin i östra delen. En stor del av dagens bebyggelse härstammar emellertid från 1900-talets början. Under senare år har samhället utvidgats med sommarstugor. Läget vid vattnet, vacker natur och ett rikt fågelliv har betytt mycket för utvecklingen. Ett delvis bevarat kulturminne är en ringugn och en torklada från Vegeå tegelbruk. Ortnamnet (1491 Wtwe-lynge) avser bebyggelsen som är belägen längre ”ut” från Välinge. Invånarantalet den 31 dec. 2010 var 227.

Under medeltiden fanns det även ett kapell i Utvälinge, se Utvälinge kapell.

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar hittar du foton och föremål från Utvälinge, bland annat: [[1]]

Läs mer: Helsingborg Historia Del VIII:1 [[2]].