Villa Gustafslugn

Gustafslugn, villa, även känd som Landsbergska villan eller stadsträdgårdsmästarvillan. Gustafslugn var del av ett f.d. landeri i Öresundsparkens norra del vid Hälsovägen. Huset uppfördes omkring 1870 av smeden/vagnmakaren Gustaf Ljungberg, efter vars förnamn fastigheten uppkallades. Villan utgjorde under många år tjänstebostad och kontor åt stadsträdgårdsmästarna Oskar Henrik Landsberg och Victor Anjou. Sedan 1968 disponeras villan av Länkarna i Helsingborg.