Tidningssällskapet

Tidningssällskapet, stiftat i maj 1863 och hade ”till ändamål att anskaffa en lokal der tidningar, in- såväl som utländska, skall tillhandahållas sällskapets medlemmar och der man genom socialt umgänge sättes i tillfälle att fördrifva lediga stunder”. Sällskapets möteslokal var i den fastighet vid Norra Storgatan som gränsade till det gamla posthuset. För trakteringen svarade den legendariska kokerskan Bengta Knutsson (känd som ”Bengta i Hälsan”). Huvudsakligen var det stadens honoratiores som om kvällarna brukade samlas där för att dryfta tidens frågor. Bland stiftarna fanns den i diverse kulturella sammanhang kände lektorn Astolf Mozart Möller, vilken för övrigt samma år som Tidningssällskapet lades ner 1880 ingick i den krets som stiftade Förbundet FB.