Förbundet FB

Förbundet FB, en av Helsingborgs äldsta ännu verksamma sammanslutningar av ordenskaraktär, instiftat den 13 januari 1880. De tio stiftarna var väl kända i dåtidens Helsingborg: postexpeditören Oskar Jansson, (1815–1909), lektorn Astolf Mozart Möller, (1829–1925), konstnären/ ritläraren Sven ”Ritus” Andersson, (1838–1899), handlanden och skådespelaren Emil Sundvall, (1842–1899), läroverksadjunkten, fil.doktor Christian Fredrik Groth, (1834–1889), kamreren Axel Lindblom, (1839–1916), köpmannen Johan Cronzell, (1837–1885), hotellägaren Louis Goetze, (1834–1917), hamnkassören Frans Müller, (1822–1909), samt lantbrukaren Boy Nissen, (1834–1900). Sedan 1971 är Förbundet FB ägare till Gamlegård vid Norra Storgatan.

LÄS MERA: Sidney Grahn, ”De första 120 åren – om Bröder och händelser i Förbundet FB 1880–2000” (2000).