Astolf Mozart Möller

Möller, Astolf Mozart, 1829–1925, legendarisk lektor på gossläroverket. Mozart var en på många sätt särartad personlighet, en av 1800-talets stora kulturpersonligheter i Helsingborg. Som lärare i fysik och matematik har han, med rätt eller orätt, beskrivits som ”mindre lämplig” och att ”han hade ofta tankarna på annat håll än i det aktuella läroämnet”. sägs det i en av de otaliga skoltidsanekdoter där han figurerar. Han tillbringade sina tidiga uppväxtår i Helsingborg där fadern var organist i Mariakyrkan, han blev senare utnämnd till domkyrkoorganist i Lund. Faderns stora kärlek till Mozarts musik tog sig bl.a. uttryck i att han gav sin förstfödde son namnet Mozart som andra dopnamn. Intresset för sång och musik väcktes tidigt hos den unge Mozart i Lund. Han utvecklades raskt till en virtuos på piano och som kompositör levererade han under åren en rad marscher och kantater.

Jämsides med sitt musicerande och komponerande gjorde han en snabb och glansfull akademisk karriär. Efter studentexamen i Lund 1849 disputerade han för doktorsgraden 1853 och fick 1855 en docentur vid astronomiska observatoriet i Lund, vars föreståndare han blev 1860. Två år senare återvände han till födelsestaden och tillträdde som lektor vid Högre allmänna läroverket för gossar. Han avgick år 1905 vid 76 års ålder. För musiklivet i Helsingborg var Mozart en centralgestalt. Han var t.ex. en av initiativtagarna till Helsingborgs musiksällskap, som senare utvecklades till Nordvästra Skånes Orkesterförening och senare Helsingborgs symfoniorkester (HSO). SG

Läs mera: Thorild Dahlgren, ”Minnen från Helsingborg och dess skola” nr 10 (1935).