Henry Dunkers plats

1993 döptes platsen mellan konserthuset och stadsteatern efter stadens mäktige industriman och mecenat, Henry Dunker. Samtidigt invigdes även den bronsbyst föreställande Dunker som står bredvid stadsteaterns ingång. Bysten skapades av skulptören Vitalis Gustafson 1932 och var en gåva till staden från Dunkerska stiftelsen.

1998 byggdes platsen ut och kom att omfatta ytan ner till vattnet. I samband med detta hölls en tävling om uppdraget att utsmycka platsen. Fyra konstnärer, Olle Bonniér, Lars Englund, Sigurdur Gudmundsson och Ebba Matz, inbjöds att komma med förslag. Ebba Matz verk ”Från skymning till gryning” utsågs till vinnare och verket samfinansierades av Helsingborgs stad och Statens konstråd. Det uppfördes 1999 i samband med bomässan H99 och består av spotlights nedsänkta i torgets stenläggning. Helheten bildar ett mönster av norra stjärnhimlen där bland an dra stjärnbilderna Karlavagnen, Cassiopeja och Norra kronan finns. Verket, liksom stjärnhimlen, är osynligt på dagen.

Ur ”I allas ögon – offentlig konst i Helsingborg” av Jenni Lindbom och Sven Olof Larsén. [1]

Bild från utbyggnaden, hämtad ur Helsingborgs Museums samling. Fotograf: Lennart Sjöborg.