Skogshem

Skogshem, nöjesställe under senare delen av 1800-talet i Raus plantering öster om kvarteret Triangeln. Se Nöjesliv.