Öresunds-Posten

Öresunds-Posten, startad 1847 av författaren Oscar Patrik Sturzen-Becker. I Helsingborg fanns vid den tidpunkten endast en tidning nämligen den av Jöns Torell 1823 grundade Helsingborgs-Posten. H-P var en tidning med delvis konservativa åsikter, och Sturzen-Becker, som hade en stark lidelse för skandinavismen, han var dess främste förespråkare i Norden, ville ha ett organ för att framföra skandinavismens idéer.

Tidningens första nummer ”Profblad nummer 1” kom ut den 15 december 1847 under namnet ”Allmänna Öresunds-Posten”. Provnummer 2 kom på julafton 1847 och Sturzen-Becker angav tänkt spridningsområde för tidningen till i första hand Helsingborg–Ängelholm–Landskrona. Från början kom Ö-P ut två dagar i veckan, tisdagar och lördagar. Under 1850-talet och 1860-talet kom den ut omväxlande med ett, två, tre eller fyra nummer i veckan. Från och med 1874 blev det en daglig tidning. Redan 1855 sålde Sturzen-Becker tidningen till bokhandlare Ewerlöf som 1857 i september sålde den vidare till den liberale Fredrik Theodor Borg. Han och hans maka Kristina Borg skulle sedan i mer än 70 år sätta sin prägel på tidningen. (År 1860 bytte den namn till ”Nyare Ö-P”, år 1868 till ”Nyaste Ö-P” och från 1897 är namnet Öresunds-Posten).

Under Ewerlöfs tid som ägare redigerades tidningen av publicisten och författaren Maximilian Axelson (1823–1884). Under sin korta tid som redaktör, oktober 1856 till september 1857, hann han med ett skriva en del uppmärksammade artiklar bl.a. i skolfrågor. Fredrik Borg tog i tidningen upp till debatt många av tidens stora frågor. Förutom skandinavismens idéer fick också kvinnofrågan stort utrymme i Ö-P:s spalter. Borg var en av förkämparna för kvinnlig rösträtt. Ö-P verkade också för folkbildningen. På det lokala planet bidrog tidningen t.ex. till att Helsingborgs stadsbibliotek öppnades i december 1869 (se Bibliotek). Ö-P behandlade också i början av Borgs redaktörskap husagans avskaffande och konventikelplakatets upphävande.

Borg dog 1895, men hans änka Kristina Borg fortsatte driva tidningen i hans anda fram till sin död 1928, 85 år gammal. En annan betydande redaktör kring sekelskiftet 1900 var den radikale Axel Svenson (1852–1928), som redan i början på 1890-talet knöts till tidningen. Efter Fredrik Borgs död blev han politisk redaktör. Han ägnade en stor del av sitt författarskap åt fredsfrågan och blev t.o.m. på 1920-talet föreslagen till fredspristagare. Axel Svenson dog samma år som Kristina Borg och ett Stockholmskonsortium övertog ledningen.

På hösten 1930 såldes tidningen till Thure Jansson, från december 1946 var tidningens namn Nordvästra Skånes Tidningar/Öresundsposten. Tidningens politiske redaktör under bl.a. krigsåren på 1940-talet var Axel Manfred, uppmärksammad långt utanför tidningens spridningsområde för sina spetsiga antinazistiska ”mellanstick”. År 1979 övertogs NST, som den då allmänt kallades, av den värmländska tidningsfamiljen Ander. Namnet Öresunds-Posten föll helt och hållet bort den 5 maj 1992 och tidningen blev enbart Nordvästra Skånes Tidningar. År 2001 slogs NST och Helsingborgs Dagblad ihop och den 2 januari 2002 kom det första numret av den nya tidningen ut.