Pålsjögatan

Pålsjögatan, den södra delen var tidigare ansluten till Hälsovägen genom det som i dag kallas kopparmölleparken. Denna anslutning anlades 1912. På platsen hade tidigare legat Troedsmöllans fångdamm och kvarn och skulle således egentligen kallats Troedsparken. Kopparmöllan låg nere vid Hälsovägen, snett emot det Björkegrenska huset.