Björkegrenska huset

Björkegrenska huset, med paviljongen och den uthuggna bergväggen mot Vikingsbergsplatån
Björkegrenska huset, med paviljongen och den uthuggna bergväggen mot Vikingsbergsplatån

Björkegrenska huset, vanlig benämning på huset Hälsovägen 11. Namnet härleds till Jöns Björkegren (1812–76) som i staden kallades ”guldgubben” eller ”Californiefararen” eftersom han tidigare varit guldvaskare i Amerika. Han beskrivs som en ovanligt kraftfull man, inte minst sedan han efter att 1857 hade förvärvat en äldre byggnad på tomten och egenhändigt släthuggit den branta bergväggen mot Vikingsbergsplatån. På platsen lär långt tillbaka i tiden ha legat ett sandstensbrott som förmodas ha lämnat material bl.a. till Mariakyrkans föregångare från 1100-talet. Det nuvarande stora huset uppfördes 1916 av Jöns Björkegrens son Sten (1867–1940) som utbildat sig till snickare. Här drev han sedan snickerifabrik och möbelaffär.
Efter en brand 1937 flyttades fabriken men möbelaffären blev kvar i familjens ägo, från 1940 under den sistnämndes son Sture Björkegrens (1892–1971) ledning och efter dennes död togs rörelsen över av hans son, Carl Gustaf (fjärde generationen efter Jöns B.). Möbelfirman såldes 1977 men fastigheten behölls. KEA

Läs mera: K.E. Olsson (Ander), ”Det Gamla Helsingborg” VIII (1988).