Norrbro

Norrbro, benämning på den landsvägsbro över Kärrabäcken i Stattena där resande till och från staden och upplandet måste passera. Norrbro var belägen ungefär där i dag Mellersta Stenbocksgatan korsar Övre Långvinkelsgatan.

LÄS MERA: K.E. Olsson (Ander), ”Statt Ena & Möllerna på Wången” (1985).