Nils Sjunnesson

Nils Sjunnesson d.ä., 1833–1893, kvarnägare m.m. på Ringstorp, övertog kvarnen efter fadern, Sjunne Pehrsson. 27 år gammal högg Nils den minnessten över Magnus Stenbock, som står vid Ringstorps vattentorn. Han uppförde 1862 en valskvarn invid väderkvarnen Ringstorpsmöllan (se Möllor/Kvarnar). Sjunnesson hade på Ringstorp en större besättning mjölkkor och svarade för hälften av leveranserna till det egna Ringstorps mejeri, inrättat i gården till Hotell Norrbro, som han också låtit uppföra. I den stora gården drev han dessutom två kalkugnar. På motsatta sidan av Långvinkelsgatan uppförde han Ringstorps ångbryggeri AB, se Bryggerier. Bryggeribyggnaden står ännu kvar på AB Leos (Pfizers) tomt. Ringstorps Wienerångbageri lät han inrätta i Långvinkelsgatan 13. Han lät öppna en grusgrav på Ringstorpshöjden, dit senare stadens soptipp förlades, i dag platsen för Ringstorps förskola. Sjunnesson var ledamot av stadsfullmäktige 1873–1892, ledamot av drätselkammaren 1875–1892 och var en av stiftarna av Helsingborgs Nya Sparbank.

Läs mera: K.E. Olsson (Ander), ”Statt Ena och Möllerna på Wången” (1985), K.E. Ander, ”Hus och folk i Stattena” (2002).