Missionshuset

Missionshuset, vid Bruksgatan

Missionshuset, vid Bruksgatan, tillkom 1877 på initiativ av konsul Petter Olsson som också bekostade uppförandet. Ritningar till den ännu bevarade byggnaden utfördes av stadsarkitekt Mauritz Frohm. Den stora yttre trappan uppfördes först 1898. Byggnaden var under decennier samlingspunkten för Helsingborgs Evangeliskt Lutherska Missionsförening. I dag verkar EFS i huset.