Likvagnsbod

Likvagnsbod. Behovet av en sådan blev aktuellt när nuvarande Gamla kyrkogården togs i bruk 1816. Transporten från Mariakyrkan skedde med en likvagn som inhystes i ett portlider i en numera försvunnen fastighet söder om Mariakyrkan ungefär vid nuvarande Södra Kyrkogatan 16.