Kyrkoordning

Kyrkoordning (efter reformationen), den nya danska kyrkoordningen stod färdig 1537 och genomfördes i slutlig form två år senare. Helgondyrkan tilläts inte längre och sidoaltaren i kyrkorna bröts ned och de präster som betjänat dem behövdes inte längre. I Helsingborg medförde den nya kyrkoformen att de äldre kyrksocknarna inom stadsregionen slogs samman och att Mariakyrkan blev gemensam församlingskyrka. Tre medeltida stadskyrkor jämte dominikanerklostret jämnades med marken. Se även Sankt Clemens medeltida kyrka, Sankt Olai medeltida kyrka och Sankt Petri.