Sankt Olai medeltida kyrka

Sankt Olai (Olofs) medeltida kyrka, det finns i dag inga kända rester i marken efter denna tidigmedeltida kyrka och det är enbart tack vare nedteckningar på 1500-talet av Mogens Madsen som vi känner till att den förstördes efter reformationen. Den har med stor sannolikhet varit belägen i den södra delen av platåstaden vid den gamla läroverksbyggnaden från 1863 (det gamla handelsgymnasiet).