Kungsparken

Kungsparken, sträcker sig mellan bebyggelsen i Norra hamnen och Karl Johans gata och Kungsgatan. Den anlades i samband med bostadsutställningen H99 år 1999.