Krematoriet

Takläggningsfest 1928
Takläggningsfest 1928
Takläggningsfest 1928

Krematoriet, invigt den 12 december 1928 av biskop Edvard Rhode. Krematoriet tillkom efter många års planeringsarbete, främst av stadsombudsman Gustav Schlyter. Ritningarna utfördes av Ragnar Östberg, arkitekten bakom bl.a. Stockholms stadshus. En första kremering ägde rum redan den 2 juli 1928 av rektorn Nils Krok. Vallgraven runt anläggningen grävdes ut för hand av nödhjälpsarbetare. Över huvudentrén sattes invigningsåret upp sandstensreliefen ”Avskedet” av Ragnhild Schlyter. Denna flyttades 1962 till sin nuvarande plats. Konstnärinnan har även utfört guldängeln – Ängeln med det brinnande hjärtat – vid takkupolens norra sida. Ragnar Östberg ritade också den sydvästra urngården med nischmurar i den sydvästra delen av anläggningen som invigdes 1935.

Krematoriet, med vallgraven
Krematoriet, med vallgraven
Krematoriet, med vallgraven

Krematoriet tillbyggdes med en ny ceremonihall efter ritningar av professor Helge Zimdal och arkitekt K.G. Winell, med ett nytt gravområde norr om krematoriet utformat av Per Friberg. Tillbyggnaden invigdes 7 juni 1962, och det norra gravfältet 1971. På atriumgården uppsattes 1966 skulpturen ”Hoppets strålar” av Edvin Öhrström. Utanför Krematoriets södra del anlades 1974 en minneslund vid vilken skulpturen ”Komposition” av Folke Truedsson uppställdes. Bland övriga representerade konstnärer finns Hugo Gehlin, Åke Jönsson, Robert Nilsson, Sigurd Persson och Maja Sjöström. År 2005 invigdes en konfessionslös ceremonihall intill krematoriet för icke kristna och borgerliga begravningar. För närvarande utförs cirka 1 500 kremeringar per år. (se också Arkitektur).

Krematoriet. I förgrunden den nya ceremonihallen
Krematoriet. I förgrunden den nya ceremonihallen
Krematoriet. I förgrunden den nya ceremonihallen