Folke Truedsson

Truedsson, Folke, 1913–1989, skulptör. Truedsson började som skulptör med naturalistisk inriktning, men övergick på 1950-talet till att på ett mer abstrakt sätt i måleri och teckning studera samverkan mellan olika plan och rumsverkningar. När han sedan återgick till skulpturen var det i alltmer abstrakta, enhetligt formade gestalter och grupperingar med hela blockartade volymer, där ljusspelet har en väsentlig roll. I Helsingborg har han bidragit med skulpturen ”Komposition” på Krematoriet samt en marmorskulptur i Stadsteaterns foajé.