Helsingborgs museiförening

Helsingborgs museiförening, bildad 1908, grundade och startade stadens museum 1909. Från starten lydde museet under en styrelse som skulle utses dels av stadsfullmäktige, dels av föreningen. Från föreningen valdes den första gången till styrelseledamöter konsul Oscar Trapp, rektor Sven Wägner (se Elin Wägner), generalmajor Axel von Matern och stadsnotarien vice häradshövding Karl Edvard Norrsell. I dag är föreningen helt skild från museets ledning och utgör en fristående ideell vänförening, som på olika sätt stödjer de tre institutionerna inom Helsingborgs museer, Fredriksdal – museer och trädgårdar, Kulturmagasinet och Dunkers kulturhus, bl.a. genom ideellt arbete och gåvor. Föreningen är i dag en av landets största museiföreningar med cirka 6 000 medlemmar. Den utger sedan 1939, idag tillsammans med Kulturmagasinet, boken Kring Kärnan vilken år 2010 kom ut för 38:e gången.