Helsingborgs cigarr- & tobaksfabriks AB

Helsingborgs Cigarr- & Tobaksfabriks AB, grundades i början på 1900-talet av disponent Peter Pettersson, konsul Johannes Lund och sjökapten Carl Pettersson. Fabriken var från början förlagd till Långvinkelsgatan 8 men flyttades efter ett par år till Carl Krooks gata 60 där verksamheten fortsatte till omkring 1912 då företaget namnändrades till Förenade Svenska Cigarrfabriksaktiebolaget som ett par år senare upphörde i samband med att det statliga Tobaksmonopolet infördes. Drygt 80-talet anställda, i huvudsak kvinnor, rullade och paketerade märken som ”Magnus Stenbock”, ”Neckros”, ”Humbug” och ”Kolibri”.

Flera andra tobaksfabriker, större och mindre har funnits i staden. Som exempel kan nämnas B.C. Strandqvists Cigarrfabrik på Kristianstadsgatan, etablerad 1910 och nedlagd 1915, även detta i samband med Tobaksmonopolets införande. Andra tobaksfabriker som var verksamma under slutet på 1800-talet, var Cigarr- & Tobaksfabriken Helsan på Tegelbruksgatan 27, Herman Kuhlemanns cigarrfabrik (vars adress vi ej känner till) och Rydbergs cigarrfabriks AB som var placerad på Långvinkelsgatan 103. Ägaren, Carl Rydberg, startade bl.a. landets första margarinfabrik på samma adress. Se Margarintillverkning. I sammanhanget kan nämnas att tobaksplantor odlats i Helsingborg redan på 1600-talet, vilket namnet ”Tobakslyckan” skvallrar om (se Konsul Perssons villa).