Margarintillverkning

Tommy Widängs skulptur vid Unilevers anläggning i Planteringen
Tommy Widängs skulptur vid Unilevers anläggning i Planteringen

Margarintillverkning, Helsingborg har mångåriga traditioner inom margarintillverkning. En av pionjärerna inom den svenska margarintillverkningen var dansken Carl Rydberg, född i Köpenhamn 1853. År 1881 kom han till Helsingborg och startade ”en mindre fabrik för pressning av oleomargarin och för margarintillverkning”. Fabriken inrymdes i ett oansenligt litet vitrappat hus vid Långvinkelsgatans högsta punkt och blev Sveriges första margarinfabrik. År 1886 överlät Rydberg sin rörelse till ett nybildat aktiebolag, som fick namnet AB Baby. Stiftare av det nybildade bolaget var Peter von Möller och bröderna Andreas och Fredrik Tengwall. Fem år senare står Isac Nelson, innehavare av en rörelse vid Norra Storgatan som bl.a. drev handel med fettvaror, som firmatecknare. Redan under 1891, alltså fem år efter det att AB Baby övertagit rörelsen, bytte den ägare igen. De nya ägarna, bl.a. konsul Nils Persson och den danske kemisten Georg Howitz, döpte om bolaget till Helsingborgs Margarinaktiebolag. Nära anknuten till bolagets dagliga verksamhet var ingenjör Alfred (Alf) Larson, den förste svensk som fick patent inom margarinbranschen. Under tre år från 1903 var denne förgrundsgestalt inom den svenska kemiska industrin bolagets verkställande direktör. År 1896 flyttades fabriken från Långvinkelsgatan till lokaler i Pålstorp nr 5 i nuvarande Raus plantering (ungefär bakom nuvarande Kemiras kontorsbyggnad). Två år senare upplöstes bolaget.
Men den ursprunglige grundaren Carl Rydberg fanns hela tiden i kulisserna och i juni 1901 inregistrerade han ett nytt bolag Margarinfabriksaktiebolaget Fenix. Bolaget drevs under ett tiotal år framgångsrikt men 1921 sattes det efter ett antal svåra år definitivt i konkurs. Men margarintillverkningen upphörde inte i Helsingborg. Redan 1916 grundades Fabriksaktiebolaget Victoria, med kapital från Dansk Sojakagefabrik. Victoria hade annars rötterna i en år 1905 startad kemisk-teknisk fabrik, AB Svenska Ljusfabriken LUX, för tillverkning av stearinljus och såpa. Fabriken låg i en fastighet i kvarteret Lux, väster om Industrigatan mellan Fridhems- och Fredsgatorna. Ljustillverkningen upphörde 1914 p.g.a. råvarubrist och i stället startades 1916 tillverkning av tvål. År 1923 utvidgade Victoria sortimentet och byggde i kvarteret en fristående modern margarinfabrik som efterhand kom att bli den största margarinproducenten i landet. Tolv år senare påbörjades i fabriken även tillverkning av marsipan och mandelmassa. Margarinfabriken köptes senare av Margarinbolaget medan tvålfabriken övertogs av några anställda. Denna senare verksamhet flyttade till Florettgatan på Berga 1980, där under namnet Victoria Scandinavian Soap AB fortfarande de välkända Victoria tvålsortimenten tillhandahålles. En del av de ursprungliga fabriksbyggnaderna i kvarteret Lux har rivits och resterande har senast disponerats av KåKå AB, ett bageri- och restauranggrossistföretag som lämnade staden 2005. Fredsgatan har på denna del döpts om till Viktoriagatan.
År 1923 startades av Th. Bernstone (1872–1941) Margarinfabriken Kärnan i kvarteret Sachsen på Södergatan. Redan på 1880-talet fanns Södra mejeriet på tomten, tillhörigt A. Z. Hanzon. Detta köptes av Bernstone som här även startade Skandinaviens första torrmjölksfabrik och Helsingborgs Mjölksteriliserings AB. Mejeriet ingick i Mörarpsortens Mejeri AB. Verksamheten fortsatte fram till 1959, då den lades ned på grund av olönsamhet. Margarinbolaget AB bildades 1926 som försäljnings- och distributionsföretag för ett antal margarinfabriker, men övertogs 1977 av Aritmoskoncernen och Unilever. Moderbolaget till Aritmoskoncernen, Aritmos AB, fick sitt namn 1965 och har sin bakgrund i margarintillverkarna Pellerin och Zenith, grundade år 1895 respektive 1898. År 1991 köpte Unilever ut Aritmos och från 1993 ingick Helsingborgsbolaget i Unilevers livsmedelsgrupp Van den Bergh Foods AB. År 2000 blev företagsnamnet Unilever Bestfoods AB och från januari 2006 ska Helsingborgsanläggningen tillsammans med två andra i Sverige verkande företag inom koncernen, där bl.a. GeBe-glass ingår, namnändras till enbart Unilever Sverige AB. Företagets anläggningar vid Sydhamnen är en av stadens större arbetsplatser, med omkring 500 anställda. Här sker tillverkning av margarin, färskost och gräddprodukter. En skulptur utförd av Tommy Widäng uppsattes i augusti 1993 utanför entrén i samband med Van den Bergh Foods övertagande av anläggningen. Skulpturen var ursprungligen en gåva till Lidingöfabriken vid dess 25-års jubileum 1986.

Läs mera: Gustaf Bondeson, ”Aritmos. Om företagaranda i en föränderlig tid” (1988).