B.C. Strandqvist

Strandqvist, B.C. Musikhandel för flera generationer helsingborgare
Strandqvist, B.C. Musikhandel för flera generationer helsingborgare
Strandqvist, B.C. Musikhandel för flera generationer helsingborgare

Strandqvist, B.C., där B.C. står för Bernhard Carlsson som han hette innan han tog hustruns efternamn i samband med giftermålet, sysslade med tobaksförsäljning på lediga stunder, men övertog 1898 en butik på Kullagatan 10. Verksamheten inriktades efterhand på musik- och grammofonbranschen, flyttades till Stortorget (i ett numera rivet hörnhus, på östra sidan Torggatan/Stortorget) och 1919 till det välbekanta hörnet Järnvägsgatan/Trädgårdsgatan där den fanns fram till nedläggningen. Företaget fick 1926 den svenska agenturen för skivmärket Columbia och under åren 1926–29 spelades skivor in för den svenska marknaden, antingen på Grand Hotel eller Hotell Mollberg. Bland artisterna kan nämnas Carl Jularbo, Evert Taube, Edvard Persson samt helsingborgaren Carl Leonard. Se även Sven, Sander & Jibe.

Lars Uno Strandqvist sålde två av företagets tre sektioner 1973 till anställda, varvid Bertil Agnelius och Kjell Lundström tog över musikavdelningen, Bo Richter tog över engrosfirman medan Krister Svensson och Gunnar Nilsson väntade till 1979 med att ta över radio- och TV-avdelningen. 1994 stängdes musikavdelningen, 1979 engrosfirman och 1986 upphörde radioaffären. Till företaget hörde även Musikhuset på Södergatan 35–37, som B.C. Strandqvist öppnade omkring 1930. Musikhuset upphörde 1967/68 i samband med att fastigheten skulle rivas.