Hedströmska handelsgården

Hedströmska handelsgården, låg med sin huvudbyggnad vid Norra Storgatan. Den anrika handelsgården revs 1962 för att ge plats åt EPA/Turitz nya varuhus. Hedströms har till vissa delar återuppförts i stadskvarteren på Fredriksdal – museer och trädgårdar. Handelsgården bestod av ett flertal äldre gårdsbyggnader, flera från 16–1700-talen. Gårdskomplexet sträckte sig tvärs genom kvarteret med in- och utfart genom en bred port mot Kullagatan, ungefär där nu (2005) butiksgallerian Magnus Stenbock har sin huvudentré. Några äldre helsingborgare minns Hedströms som en av stadens mera välsorterade och kvalitetsinriktade diversebutiker. Firman hade från tidiga år egen import av skilda kolonialvaror och särskilt vinimporten blev av stor omfattning ända till 1917, då monopolet gjorde slut på den försäljningen.
Företaget grundades 1858 av handelsmannen Carl Evald Hedström (1830–1915) vilken samma år fått burskap som köpman. Hedström var också engagerad i offentliga sammanhang, bl.a. som stadsfullmäktig. Han var dessutom en drivande kraft vid organiserandet av Frivilliga brandkåren, Helsingborgs skarpskyttekår, Hantverkarnas klubb samt vid Stadsbibliotekets tillkomst. Från 1905 drevs den redan då väletablerade handelsrörelsen vidare av sonen Herman Hedström (d. 1944), sedan fadern dragit sig tillbaka till sitt landeri Sofieberg. Hedströms öppnade senare en filial i villa Ekeby på Olympia (sydvästra hörnet av Hövitsmansgatan och Magnus Erikssons gata). Efter Herman Hedströms död övertogs rörelsen av två trotjänare, Nils Bengtsson och Artur Lindell.

LÄS MERA: Nils Bengtsson, ”En gammal köpmansgård försvinner”, Minnen från Helsingborg och dess skola 31 (1964); Georg L. Dahlin, ”Min gamla stad – Episoder och hågkomster” (1973).