Hamilton House

Hamilton House, Helsingborgshems stora huskomplex vid Drottninggatan 124–136 där bostadsföretaget också har sitt huvudkontor. Detta Hamilton House är det tredje i ordningen. Nuvarande Hamilton house uppfördes i två etapper 1969–70 efter ritningar av professor Sten Samuelsson. Vid huset står två stenskulpturer av Karl Bertil Nilsson, tillkomna 1970. På den stora tomten vid landborgsfästet har det tidigare funnits två villor med detta namn. Namnet härleds till Axel Malcolm Hamilton som år 1852 uppförde en stor villa med tillhörande trädgårdsanläggning på området norr om nuvarande Margaretaplatsen. Denna halmtaksförsedda villa förstördes vid en brand den 14 juli 1868. Ett nytt Hamilton House uppfördes 1869 efter ritningar av den kände danske arkitekten Ferdinand Meldahl. Detta äldre Hamilton House. revs 1964 för att bereda plats åt det nuvarande.