Filborna

Filborna by enligt rekognoseringskartan från 1811
Filborna by enligt rekognoseringskartan från 1811
Filborna by enligt rekognoseringskartan från 1811

Filborna, by med vidsträckta åkerjordar och betesmarker, som sträckte sig över ett område som i dag omfattar stadsdelarna Drottninghög, Dalhem, Väla och Filborna industriområde, delar av Rosengården och Fredriksdal samt en bit av Berga-området. Bykärnan låg där Österleden i dag korsar Vasatorpsvägen/Välavägen. Kring förra sekelskiftet bodde omkring 600 personer inom bykärnan. Första gången namnet Filborna dyker upp är under medeltiden. Bynamnet skrevs 1499 Folbornæ. Namnet kan vara bildat av föl och byrghe (inhängnad) och uppkommit genom att jordarna öster om staden under medeltiden var hästhage för de kungliga fölen. Detta enligt Elias Follin, som i sin ”Helsingborgs historia” också skriver att Filborna låg under Helsingborgs slott.

Delar av Filborna by, korsningen Österleden-Välavägen, på ett flygfoto före omändringarna år 2012, Stadsbyggnadskontoret.
Delar av Filborna by, korsningen Österleden-Välavägen, på ett flygfoto före omändringarna år 2012, Stadsbyggnadskontoret.
Delar av Filborna by, korsningen Österleden-Välavägen, på ett flygfoto före omändringarna år 2012, Stadsbyggnadskontoret.

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar finns flera foton och föremål från Filborna: [[1]]

Läs mera: Torgny Fransson och Jan Fredriksson, ”Två byar i Helsingborg” (1992), samt Joakim Thomasson, ”Dalhem och Drottninghög – platser att vara stolt över” (2005), se också Helsingborgs Historia Del II:1, II:2, III:2, IV:1, IV:2, VI:2, VIII:1 [[2]], VIII:2.