Berga-området

Berga-området, markområde som tidigare ofta omnämndes som Bergafältet. Större delen av de nuvarande industri- och bostadsområdena var i äldre tider fäladsmarker och gav sommarbete åt de förmögna borgarnas boskap. Området bildade i norr gräns mot Filborna by. Bergaområdet var en del av slagfältet då slaget vid Helsingborg stod 1710. Från 1900-talets början användes de stora fälten för bl.a. militära ryttarövningar och som exercisfält. Till det gamla Bergafältet hörde det område som idag är nuvarande idrottsplatsen Norrvalla, hemmaplan för Kullavägens Bollklubb. Det förvärvades 1962 av staden. Området närmast den gamla kasernen uppläts därefter för bl. a. småindustrier, verkstads- och bilföretag och motell. (Berga industriområde). Samtidigt har från 1960-talet uppförts ett bostadsområde (Västra Berga) väster och norr om industriområdet. På Västra Berga bodde 2005 1 689 personer. Industriområdet omfattar ca 1 400 000 m2 och är stadens största industriområde.

Se även Berga kasern.